Agendaoverzicht

Opleiding RITHA Practitioner

27 april 2021
Locatie: Het ABC
Datum: 1 november 2021

Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de opleiding tot ECHA Specialist Hoogbegaafdheid aan. De opleiding is binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld en geëvolueerd tot een state-of-the-art opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid: de Radboud International Training on High Ability, kortweg RITHA.

Om tegemoet te komen aan de zowel nationale als internationale belangstelling, werkt het RadboudCSW samen met de CED-Groep/Het ABC als mede opleiders in Rotterdam en Amsterdam. De opleiding die in samenwerking met CED-Groep/Het ABC wordt gegeven is de nieuwe, korte, variant; de RITHA Practitioner.

In deze opleiding leren professionals zoals leerkrachten, docenten, adviseurs, pedagogen of psychologen hoe het signaleren, begeleiden en adviseren van (hoog)begaafden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en in de adviespraktijk werkt.

In het kort:

  • Blended opleiding;
  • Bestaande uit drie blokken, verspreid over 12 maanden;
  • Nederlandstalig;
  • Afgesloten met een Veldonderzoek;
  • Leidt tot het RITHA Certificaat (Radboud Universiteit) en het ECHA Certificaat (European Council for High Ability;
  • Investering: €5.600,- excl. literatuur.

Geaccrediteerd door K&J NIP/NVO OG

Studielast

De RITHA Practitioner opleiding bestaat in totaal uit 420 studie-uren (15 ECTS), waarbij we uitgaan van een gemiddelde studielast van 8-10 uur per week.

Selectieprocedure

Er vindt een selectieprocedure plaats op basis van CV en korte motivatie. Kandidaten melden zich hiervoor aan middels bovenstaande aanmeldknop en ontvangen binnen 10 werkdagen uitsluitsel over hun toelating. Nadat kandidaten zijn toegelaten tot de opleiding, ontvangen zij het aanmeldformulier om hun inschrijving definitief te maken.

Voor wie?

Ben je werkzaam in het onderwijs of in de zorg van hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen en/of de begeleiding van ouders en leraren van hoogbegaafde kinderen en jongeren? Of zou jij dat in de toekomst willen zijn? Dan is de RITHA Practitioner opleiding iets voor jou.

Inhoud

In de opleiding vergroot je je inhoudelijke kennis over hoogbegaafdheid in het algemeen en train je de vaardigheden om op een juiste manier met deze kennis om te gaan. Daarnaast vergroot je je (wetenschappelijke) kennis en vaardigheden op het gebied van signaleren, begeleiden en adviseren van hoogbegaafden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs, in de adviespraktijk en op de werkvloer. Je vergaart kennis van internationaal gehanteerde modellen voor signalering en begeleiding. Je leert verder te kijken dan alleen de intelligentie en oog te hebben voor het individu als geheel.

Juist door deze specifieke benadering lever je als RITHA Practitioner een waardevolle bijdrage aan de professionalisering van het onderwijsveld en de hulpverlening aan kinderen en (jong-)volwassenen met capaciteiten op hoogbegaafd niveau. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een (inter)nationaal netwerk. Tijdens de opleiding kun je aspirant-lid worden van de vereniging ECHA-Nederland. Na afronding kun je volledig lid worden.

Practitioners die ECHA Specialist in Gifted Education willen worden, kunnen instromen in de RITHA Specialist opleiding van RadboudCSW en alsnog het predicaat ‘Specialist’ en daarmee het ECHA Diploma behalen.

Kijk voor meer informatie op www.ritha.world

204
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties