Agendaoverzicht

Opleiding RITHA Specialist

27 april 2021
Datum: 1 september 2021

Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de opleiding tot ECHA Specialist in Gifted Education aan. De opleiding is binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld en geëvolueerd tot een state-of-the-art opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid: de Radboud International Training on High Ability, kortweg RITHA.

Als ECHA Specialist in Gifted Education beschik je niet alleen over de kennis en vaardigheden om de vertaalslag te maken van wetenschap naar praktijk, maar lever je een eigen wetenschappelijke bijdrage aan het vakgebied hoogbegaafdheid.

In het kort:
•    Blended opleiding;
•    Bestaande uit vier blokken, verspreid over 18 maanden;
•    Nederlandstalig;
•    Afgesloten met een wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht Eindproduct;
•    Leidt tot het RITHA Diploma (Radboud Universiteit) en het European Advanced Diploma in Educating the Gifted (het ECHA Diploma);
•    Investering: €7.500,- excl. literatuur.

Geaccrediteerd door K&J NIP/NVO OG

Studielast

De RITHA Specialist opleiding bestaat in totaal uit 840 studie-uren (30 ECTS), waarbij we uitgaan van een gemiddelde studielast van 10-12 uur per week.

Selectieprocedure

Er vindt een selectieprocedure plaats op basis van CV en korte motivatie. Kandidaten melden zich hiervoor aan middels bovenstaande aanmeldknop en ontvangen binnen 10 werkdagen uitsluitsel over hun toelating. Nadat kandidaten zijn toegelaten tot de opleiding, ontvangen zij het aanmeldformulier om hun inschrijving definitief te maken.

Inhoud

In de opleiding vergroot je je inhoudelijke kennis over hoogbegaafdheid in het algemeen en train je de vaardigheden om op een juiste manier met deze kennis om te gaan. Daarnaast vergroot je je (wetenschappelijke) kennis en vaardigheden op het gebied van signaleren, begeleiden en adviseren van hoogbegaafden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs, in de adviespraktijk en op de werkvloer. Je vergaart kennis van internationaal gehanteerde modellen voor signalering en begeleiding. Je leert verder te kijken dan alleen de intelligentie en oog te hebben voor het individu als geheel. Juist door deze specifieke benadering lever je als ECHA Specialist in Gifted Education een waardevolle bijdrage aan de professionalisering van het onderwijsveld en de hulpverlening aan kinderen en (jong-) volwassenen met capaciteiten op hoogbegaafd niveau. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een (inter)nationaal netwerk. Tijdens de opleiding kun je aspirant-lid worden van de vereniging ECHA-Nederland. Na afronding kun je volledig lid worden.

 

Kijk voor meer informatie op www.ritha.world

193
Lees meer over: echa hoogbegaafdheid opleiding
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties