Agendaoverzicht

Cursus Coördinator Meer- en Hoogbegaafdheid (3 dagdelen) in Bakkeveen (Er is nog plek!)

15 september 2020
Locatie: Nieuw Allardsoog
Datum: 17 februari 2022
Tijd: 13:30 tot 16:30

De cursus Coördinator Meer- en Hoogbegaafdheid’ met startdatum 12 november 2021 heeft nog vrije plaatsen! Wilt u zich bekwamen tot coördinator en deskundige in uw school? Wilt u beleidsmatig aan het werk met meer- en hoogbegaafdheid in uw school? Deze cursus biedt u op een praktische en interactieve manier deze kennis en vaardigheden.

Tijdens de cursus ‘Coördinator Meer- en Hoogbegaafdheid’ wordt u opgeleid om als de deskundige in uw school passend onderwijs te organiseren en te verzorgen en collega’s en ouders te ondersteunen. Daarnaast staat in deze cursus beleidsontwikkeling centraal en ontvang u de handvatten om op beleidsmatig niveau een start te maken met meer- en hoogbegaafden in uw school.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

  • de theoretische achtergronden van meer- en hoogbegaafde leerlingen;
  • het signaleren van meer- en hoogbegaafde leerlingen;
  • de manier waarop meer- en hoogbegaafde leerlingen leren;
  • de onderwijskundige en didactische aanpak van het begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen door de docent/leerkracht of de leerlingbegeleider;
  • het klassenmanagement;
  • de keuze en het gebruik van geschikte leermiddelen en lesmateriaal;
  • het onderpresteren van meer- en hoogbegaafden (verschijnselen, oorzaken en aanpak);
  • het ontwikkelen van meer- en hoogbegaafdenbeleid bij u op school en hoe schrijf je een beleidsplan/protocol.

De cursus van 3 dagdelen wordt gegeven op 12, 26 november en 10 december 2021 van 13:30 uur – 16:30 uur. Er zijn nog plaatsen vrij!

Deelnamekosten bedragen € 585 p.p. (incl. cursusmateriaal, koffie/thee/water en inschrijfgeld).

Voor meer informatie en aanmelding: https://invente.nl/opleidingen/hoogbegaafden-onderwijs/coordinator-meer-en-hoogbegaafdheid-3-dagdelen

216
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties