Agendaoverzicht Bewaren

Webinar Opleiding Specialist Hoogbegaafdheid

5 juni 2020
Locatie: online
Datum: 8 juni 2020
Tijd: 20:00 tot 20:45

Hoogbegaafdheid in de school naar een hoger plan met de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid

Binnen passend onderwijs is er steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid. In dit webinar krijg je informatie over wat de driekhoek kind, school en ouder en de basiszorg, breedtezorg en dieptezorg in de praktijk betekenen bij een hoogbegaafd kind. Ook hoor je hoe je als specialist hoogbegaafdheid deze driehoeken kunt versterken binnen je eigen school of stichting.

Wil jij het komende jaar bijvoorbeeld:

  • je eigen kennis over hoogbegaafdheid verbreden en verdiepen;
  • hoogbegaafde leerlingen begeleiden vanuit de driehoek kind-ouder-school;
  • een plusklas opzetten of het toelatingsbeleid onder de loep nemen;
  • een bovenschools beleid voor hoogbegaafdheid opzetten;
  • levelwerk implementeren in je school.

Zoek je een opleiding die jou voldoende kennis en kunde biedt? Die aandacht heeft voor de wetenschap en theorieën, maar ook voor de praktische toepassing op de werkvloer? We nemen je in dit webinar mee in de praktische én inhoudelijke kant van de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid van Cedin. Je kunt kennismaken met de docent en je vragen stellen.

In dit webinar ontdek je ook:

  • Waarom de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid van Cedin (als één van vier aanbieders) toegang geeft tot het kwaliteitsregister van de LBSB.
  • Wat de opleiding kan betekenen voor jou, voor jouw leerlingen, de ouders en school.
  • Hoeveel tijd het je kost en wat het je oplevert. en hoe de verhouding theorie en praktijk is.

Het webinar is bedoeld voor leerkrachten en docenten die zich willen verdiepen in de begaafde leerling. Die op zoek zijn naar een gedegen opleiding op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten met een stevige verankering in de (school)praktijk

27
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties