Agendaoverzicht

Cursus Coördinator hoogbegaafdheid

13 mei 2020
Locatie: Cedin Drachten
Datum: 7 januari 2021
Tijd: 09:30 tot 12:30

Krijg binnen korte tijd veel tools in handen om een start te maken met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. De belangrijkste onderwerpen die nodig zijn om te starten met de thematiek komen aan bod en geven je houvast om verdere ontwikkelstappen te maken. Na de cursus ben jij de coördinator. Een leuke nieuwe dimensie in je vak!

De coördinator hoogbegaafdheid beschikt over de handvatten om op beleidsmatig niveau een start te maken met (hoog)begaafdheid. Hoe de rol precies wordt ingevuld is afhankelijk van de situatie en de school. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat de coördinator hoogbegaafdheid wordt ingezet om tijdens een teamvergadering te vertellen over Levelwerk of dat hij aanschuift bij gesprekken met ouders.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Hierbij wordt ingegaan op onderstaande punten:

  • Wat is hoogbegaafdheid?
  • Signaleren
  • Kleuters
  • Passend aanbod groep 3 t/m 8
  • Aanbod in de klas
  • Onderpresteren
  • Beleid op school

Startdatum

Donderdag 7 januari 2021

Bijeenkomsten

Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten:

Donderdag 7 januari | Passend onderwijs en theorie

Donderdag 4 februari | Signaleren en ouders

Donderdag 4 maart| Het jonge kind

Donderdag 1 april | Passend aanbod groep 3 tot en met 8

Donderdag 22 april | Onderpresteren

Donderdag 20 mei | Beleid

Tijd

Van 9.30-12.30 uur.

Bedoeld voor

Leerkrachten, intern begeleiders en directieleden in het basisonderwijs.

Locatie

Adverium, Lavendelheide 21 in Drachten

Prijs

€750,- per deelnemer. Dit is inclusief de boeken Passend onderwijs voor begaafde leerlingen en Kei in hoogbegaafdheid.

 

Meer informatie en aanmelden via

https://cursussenvoorhetonderwijs.nl/cursus/coordinator-hoogbegaafdheid

44
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties