Agendaoverzicht

Verdiepingscursus Uitdagend Onderwijs

17 maart 2014
Datum: 21 januari 2015 - 24 juni 2015
Tijd: 14:00 tot 17:00

Verdiepingscursus in zes lessen.

Verrijkingstaken zijn bedoeld om tegemoet te komen aan de educatieve behoeften van begaafde leerlingen. Die educatieve behoeften beperken zich niet tot kennis vergaren maar zijn veel breder. Net als alle andere leerlingen hebben begaafde leerlingen soms behoefte aan alleen werken, en soms aan samenwerken of gezamenlijke werken. Ze hebben behoefte aan het leren toepassen van goede strategieën en het ontwikkelen van een handige taakaanpak.

Op het moment dat een verrijkingstaak inspeelt op de behoefte van de leerling, gebeurt er dus meer dan dat alleen het (academische) kennisniveau van de leerling toeneemt. Als het goed is, zet de verrijkingstaak aan tot het ontstaan van werkelijk leergedrag. Soms sluit het gedrag dat zichtbaar wordt aan bij jouw verwachting als leerkracht, maar soms ook niet.

De verwerking van een verrijkingstaak betekent voor jou als leerkracht dat er niet alleen voor je leerling, maar ook voor jou in je rol als leraar iets zal veranderen. Daarbij is het zo dat, hoewel er veel materiaal in de handel is waarvan de schoolleverancier vermeldt dat het speciaal voor begaafde leerlingen ontwikkeld is, het kan zijn dat materialen voor jouw leerling dan toch weer nét niet werken. Is het materiaal dan niet geschikt? Is jouw leerling gewoon kieskeurig? Doet jouw leerling iets verkeerd? Of zegt het succes ook iets over jouw rol als leraar? Want wat doe jij om ervoor te zorgen dat de leerling er succesvol mee kan werken? Wat vraagt het inzetten van uitdagende, verrijkende taken van jouw klassenmanagement? We verkennenhoe je het ontwikkelingsperspectief van begaafde leerlingen voor alle betrokkenen inzichtelijk kunt maken. Hoe laat je zien wat het leerrendement van uitdagend en verrijkend onderwijs is?

2147
Lees meer over: slim-educatief
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties