Agendaoverzicht

Cursus De Slimme Kleuter

13 mei 2020
Locatie: Cedin Drachten
Datum: 24 maart 2021
Tijd: 14:00 tot 17:00

Tijdens de cursus leer je meer over het slimme jonge kind. We nemen je mee in de kennis over cognitief slimme kinderen, maar denken daarbij ook aan de aanpassingen in je aanbod. Heel praktisch, zodat je het kunt toepassen in je klas. De emotionele ontwikkeling van de slimme kleuter is vaak een lastig onderdeel voor leerkrachten. Niet gek natuurlijk, zo cognitief sterk, maar nog echt een kleuter. Hoe vind je daar een goed aanbod voor? Daarnaast geeft de cursus je inzicht in het observeren en begrijpen van slimme kleuters. Tenslotte leren we je materiaal voor slimme kleuters goed in te schatten op hun waarde en doelen. Daarmee zul je beter in staat zijn keuzes te maken wanneer er materiaal aangeschaft moet worden.

Inhoud 

  • Kennis over slimme jonge kinderen
  • Inzicht in de emotionele ontwikkeling
  • Metacognitie en hogere orde denken
  • Passend aanbod: verrijken, verdiepen en verbreden
  • Vervroegde instroom en versnelde doorstroom 

Bijeenkomsten:

Woensdag 24 maart 2021

Woensdag 14 april 2021

Woensdag 19 mei 2021

Woensdag 9 juni 2021

 

Tijd

Van 14.00-17.00 uur.

Bedoeld voor

Kleuterleerkrachten, intern begeleiders en leerkrachten groep 3.

Locatie

Adverium, Lavendelheide 21 in Drachten

Aanmelden en informatie via:

https://cursussenvoorhetonderwijs.nl/cursus/de-slimme-kleuter

112
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties