Agendaoverzicht Bewaren

Handelingsgerichte diagnostiek bij (kenmerken van) HB+ASS en andere 2E’s

3 februari 2020
Locatie: Utrecht
Datum: 27 maart 2020
Tijd: 10:00 tot 16:45

Deze tweedaagse basiscursus voor psychologen en orthopedagogen is ontwikkeld en geaccrediteerd voor orthopedagogen en psychologen. U leert over en oefent met de door ABV ontwikkelde Sterkte en Zwakte Heuristiek (S&Z-Heuristiek): een handelingsgerichte systematiek, waarbij eenzijdige diagnostiek afneemt en directe verbanden worden gelegd tussen onderzoeksgegevens en (be)handelingsindicaties, afgestemd op de individuele opvoedings- en onderwijssituatie. Tevens is de S&Z-Heuristiek inzetbaar bij psycho-educatie, begeleiding van ouders, docenten en zorgprofessionals, en bij dossieronderzoek in het kader van toelating tot speciale onderwijsvoorzieningen en zorgarrangementen. De S&Z-Heuristiek is dynamisch van opzet en wordt steeds afgestemd op recente wetenschappelijke ontwikkelingen betreffende 2E.
Vraag vrijblijvend de folder aan via info@agnesburger.nl

Deze tweedaagse cursus vindt plaats op 27 maart en 17 april 2020, in Utrecht.

32
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties