Agendaoverzicht

Cursus coördinator Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong

17 december 2019
Locatie: Cedin Drachten
Datum: 16 september 2020
Tijd: 13:30 tot 16:30

Krijg binnen korte tijd veel tools in handen om een start te maken met de begeleiding van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. De belangrijkste onderwerpen die nodig zijn om te starten met de thematiek komen aan bod en geven je houvast om verdere ontwikkelstappen te maken. Na de cursus ben jij de coördinator en aanspreekpunt voor je collega’s . Een leuke nieuwe dimensie in je vak!

Over de cursus

De cursus is bestemd voor die medewerkers in de kinderopvang die een verdiepingsslag willen maken in het werken met peuters met een ontwikkelingsvoorsprong; niet alleen op uitvoerend niveau maar ook op beleidsniveau. Ook is de cursus zeer geschikt voor medewerkers die een scharnierfunctie vervullen binnen een IKC, zoals onderbouwcoördinatoren en IB’ers.

Je kennis wat betreft de ontwikkeling en het leren en de ontwikkelbehoeftes van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong wordt vergroot en verbreed. Je krijgt zicht op hun ontwikkelingsbehoeftes en je krijgt handvatten hoe het aanbod zou kunnen worden afgestemd op deze peuters. Daarnaast krijg je zicht op wat belangrijk is in de ondersteuning van de pm’ers die werken met deze kinderen en hoe je deze kunt coachen om deze kinderen een passend aanbod te bieden. Tenslotte leer je op beleidsmatig niveau hoe je de verworven kennis kunt implementeren en de doorgaande lijn richting het basisonderwijs kunt bewaken.

De coördinator ontwikkelingsvoorsprong

De coördinator ontwikkelingsvoorsprong beschikt over de handvatten om op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau een start te maken met (hoog)begaafdheid. Hoe de rol precies wordt ingevuld is afhankelijk van de situatie en de organisatie. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat de coördinator ontwikkelingsvoorsprong wordt ingezet om met een pm’er mee te kijken of een kind mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong heeft, dat zij een inspiratiesessie verzorgt voor haar collega’s, dat zij aanschuift bij gesprekken met ouders, een ouderavond verzorgt of gesprekspartner is in de overdracht naar het onderwijs.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van 3 uur. Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Theorieën en modellen over ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid
  • Ontwikkelingspsychologie 0-6 jaar en asynchrone ontwikkeling
  • Signaleren en observeren: verder kijken bij de bestaande observatiesystemen
  • Aanbod in de groep: rijke speelleeromgeving en inzet van (VVE) methodes
  • Doorgaande lijn en warme overdracht: hoe verder in groep 1?
  • Aanpassingsgedrag en onderpresteren
  • Gesprekken met ouders

Daarnaast krijg je 1,5 uur persoonlijke/individuele begeleiding op locatie (voor medewerkers in de kinderopvang kan dit als persoonlijke coaching worden weggeschreven).

De bijeenkomsten worden voorbereid door het lezen van literatuur en artikelen. In de cursus wordt o.a. gebruik gemaakt van het boek “Bijdehante baby’s en pittige peuters”.

Je maakt een portfolio met daarin de koppeling van de theorie naar praktijkopdrachten op beleidsniveau en een casusbeschrijving. Op die manier wordt de praktische toepasbaarheid in jouw situatie geborgd.

DATUM

16 september 2020
21 oktober 2020
18 november 2020
6 januari 2021
3 februari 2021
3 maart 2021

 
 

BIJEENKOMSTEN
Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van drie uren.

 
 

TIJD
Van 13.30 – 16.30 uur.

 
 

BEDOELD VOOR

Pedagogisch coaches, pedagogisch beleids-medewerkers, locatiemanagers, (senior) pedagogisch medewerkers , onderbouwcoördinatoren en IB’ers.

 
 

LOCATIE
Drachten, Adverium, Lavendelheide 21

 
 

PRIJS
€750,- p.p.

 
 

Na het volgen van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname.

 

Meer informatie en aanmelden via:

https://www.cedinonderwijs.nl/artikel/event/coordinator-peuters-met-een-ontwikkelingsvoorsprong/

163
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties