Agendaoverzicht Bewaren

Opleiding Specialist Hoogbegaafdheid (jaaropleiding geaccrediteerd door LBSB)

17 december 2019
Locatie: Cedin Drachten
Datum: 1 september 2020
Tijd: 09:00 tot 13:00

Specialist Hoogbegaafdheid

In deze jaaropleiding komen zowel de theorie als de praktijk uitvoerig aan bod. Tijdens de opleiding duiken we in de verschillende theorieën en modellen. We kijken samen naar hoogbegaafdheid op klas-, school- en bestuursniveau. Jouw specialisme is daardoor niet alleen een meerwaarde voor jou en jouw leerlingen, maar óók voor jouw school. Tijdens de opleiding leg je onder meer een portfolio aan en bestudeer je achtergrondinformatie en materialen. Je oefent in de praktijk, legt uitwisselingsbezoeken af en voert maatjesoverleg. Steeds weer maken we de koppeling van praktijk naar theorie en andersom. Door de praktijkopdrachten en praktijkbezoeken kun je op jouw school meteen het verschil maken voor collega's en leerlingen. 

Tot slot ontwikkelt iedere deelnemer zijn of haar eigen interventieaanpak. Dit kan bijvoorbeeld een beleidsplan zijn, een plan voor het opzetten van een plusklas of een plan voor het coachen van collega’s bij het maken van een passend aanbod.

Inspirator & motivator

Na de opleiding ben jij dé inspirator en motivator van jouw school op het gebied van hoogbegaafdheid. Je bent in staat het basisarrangement voor hoogbegaafde leerlingen op te zetten in jouw klas en kunt met jouw kennis en kunde collega’s ondersteunen, zodat ook hun vaardigheden worden vergroot. Je weet ook jouw kennis omtrent het aanvullende arrangement op klas- en schoolniveau in te zetten en wijkt tijdig uit naar externe hulp als je ziet dat leerlingen daar behoefte aan hebben.

Modules

De opleiding is opgebouwd rondom vier modules:

Module 1 – Theorie en kennis vergroting
Module 2 – Praktisch handelen
Module 3 – Leren leren, onderpresteren en motivatie
Module 4 – Hoogbegaafd en dan de zorg

BIJEENKOMSTEN
Deze opleiding bestaat uit 16 bijeenkomsten en 6 praktijk- /uitwisselingsbijeenkomsten.

TIJD
Locatie Drachten: 9:00 tot 13:00 uur.

Alle opleidingsdagen vinden plaats op een dinsdag.

Startbijeenkomst: 1 september 2020

Module 1 
Bijeenkomst 1: 15 september 2020
Bijeenkomst 2: 6 oktober 2020
Bijeenkomst 3: 3 november 2020

Module 2
Bijeenkomst 1: 24 november 2020
Bijeenkomst 2: 5 januari 2021
Bijeenkomst 3: 19 januari 2021

Intervisie: 9 februari 2021

Module 3
Bijeenkomst 1: 2 maart 2021
Bijeenkomst 2: 16 maart 2021
Bijeenkomst 3: 30 maart 2021

Module 4
Bijeenkomst 1: 20 april 2021
Bijeenkomst 2: 11 mei 2021
Bijeenkomst 3: 1 juni 2021

Slotdag 1: 15 juni 2021
Slotdag 2: 29 juni 2021

In de periode november t/m januari 2020/2021 en maart t/mei 2021 wordt in overleg 6 x een ochtend voor praktijkbezoek ingepland per deelnemer.

 

BEDOELD VOOR
Leerkrachten, intern begeleiders en directieleden in het basisonderwijs.

 

PRIJS
€ 4.000,- per persoon. Dit is inclusief de bijeenkomsten, praktijkbezoeken en alle lesmaterialen: drie boeken (De Gids, Handboek hoogbegaafdheid en De begeleiding van hoogbegaafde kinderen), een uitgebreide reader en map. Na het afronden van deze opleiding kun je je registreren als specialist begaafdheid bij de LBSB (onderdeel van de LBBO).

Meer informatie en aanmelden via

https://cursussenvoorhetonderwijs.nl/cursus/specialist-hoogbegaafdheid

67
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties