Agendaoverzicht Bewaren

Congres Onderwijs-Jeugd: Samen ontwikkelkansen voor kinderen creëren

24 september 2019
Datum: 31 oktober 2019
Tijd: 09:00 tot 17:30

Ieder kind heeft recht op een kansrijke ontwikkeling en recht op onderwijs. Wanneer ouders, kinderen en professionals vanuit gemeente, jeugdhulp en onderwijs de handen ineen slaan ontstaan er ontwikkelkansen voor kinderen! Samen maken we het verschil! Een krachtige samenwerking tussen onderwijs en jeugd vraagt erom dat men elkaar kent. Alleen zo kan inhoud worden gegeven aan daadwerkelijk interprofessioneel samenwerken. Op donderdag 31 oktober 2019 ontmoet onderwijs en jeugd elkaar bij het Van der Valk Veenendaal.

Leer van de pareltjes

Kom ook! Woon de presentatie van de inspiratieregio’s van het programma ‘Met andere ogen’ bij en kom inspiratie opdoen van scholen, jeugdhulp en gemeenten die mooie samenwerkingen tot stand hebben gebracht. Zowel in de uitvoering als in het beleid. Wat maakt dat het goed gaat? Wat maakt het verschil? En wat kunt u hiervan leren voor uw eigen regio? Ontmoet elkaar en wissel kennis en ervaringen uit, want werken aan het creëren van ontwikkelkansen voor kinderen doen wij samen.

De handen ineen

Een brede groep professionals uit het werkveld werken samen met de PO-Raad, VO-raad, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), netwerkorganisatie leidinggevenden samenwerkingsverbanden po (LPO), sectorraad samenwerkingsverbanden vo, Nederlands jeugdinstituut, NVS-NVL, Ingrado en vele andere partnerorganisaties om deze conferentie tot een succes te maken.

Meer informatie vind je via bijgaande uitnodiging; aanmelden via de website 'Bijeenkomsten passend onderwijs'

174
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties