Agendaoverzicht

Verdieping leerlijn hoogbegaafdheid in Parnassys

14 oktober 2019
Datum: 6 februari 2020
Tijd: 13:30 tot 16:30

Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er in samenwerking met de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) het 'Kader voor ontwikkeling' ingevoerd in de module Leerlijnen in ParnasSys. Voor Driestar onderwijsadvies zijn er honderden lessuggesties en activiteiten ingevoerd bij de diverse doelen, zodat je concrete handreikingen krijgt hoe je leerlingen aan de doelen kunt laten werken. Tijdens deze scholing leer je hoe je deze leerlijn voor hoogbegaafdheid kunt inzetten binnen je onderwijs.

Kosten €198,00 

Voor meer informatie en aanmelden: https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/leerlijn-hoogbegaafdheid-in-parnassys-06-02-2020

333
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties