Agendaoverzicht Bewaren

Productvoorstelling leerlijn hoogbegaafdheid in Parnassys

11 september 2019
Datum: 18 september 2019
Tijd: 14:30 tot 16:30

Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er in samenwerking met SLO Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling het 'Kader voor ontwikkeling' ingevoerd in de module Leerlijnen in ParnasSys. Door Driestar onderwijsadvies zijn er honderden lessuggesties en activiteiten ingevoerd bij de diverse doelen, zodat je concrete handreikingen krijgt hoe je leerlingen aan de doelen kunt laten werken. Tijdens deze scholing leer je hoe je deze leerlijn voor hoogbegaafdheid kunt inzetten binnen je onderwijs.

Meer informatie? Zie https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/productvoorstelling-leerlijn-hoogbegaafdheid-in-parnassys-18-09-2019

113
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties