Agendaoverzicht Bewaren

Cursus Handelingsgerichte diagnostiek bij (kenmerken van) HB+ASS en andere 2E’s

2 september 2019
Locatie: in Eindhoven
Datum: 24 januari 2020
Tijd: 10:00 tot 16:45

Deze tweedaagse cursus is ontwikkeld en geaccrediteerd voor orthopedagogen en psychologen. U leert over en oefent met de door ABV ontwikkelde Sterkte en Zwakte Heuristiek (S&Z-Heuristiek): een handelingsgerichte systematiek, waarbij eenzijdige diagnostiek afneemt en directe verbanden worden gelegd tussen onderzoeksgegevens en (be)handelingsindicaties, afgestemd op de individuele opvoedings- en onderwijssituatie. Tevens is de S&Z-Heuristiek inzetbaar bij psycho-educatie, begeleiding van ouders, docenten en zorgprofessionals, en bij dossieronderzoek in het kader van toelating tot speciale onderwijsvoorzieningen en zorgarrangementen. De S&Z-Heuristiek is dynamisch van opzet en wordt steeds afgestemd op recente wetenschappelijke ontwikkelingen betreffende 2E.
Vraag vrijblijvend de folder aan via info@agnesburger.nl

De cursus vindt plaats op 24 januari 2020 en 14 februari 2020.

167
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties