Agendaoverzicht Bewaren

Tweedaagse Hoogbegaafdheid in onderwijs en zorg

21 juni 2019
Datum: 20 september 2019 - 4 oktober 2019
Tijd: 09:30 tot 17:00

Kinderen, adolescenten en volwassenen die hoogbegaafd zijn ervaren regelmatig problemen op school, werk of in de omgang met anderen. Zo is het onderwijsaanbod nog te vaak onvoldoende aangepast aan de behoeften van de hoogbegaafde leerling. Dit leidt vaak tot problemen zoals verveling, onder- prestatie, onaangepast gedrag of zelfs depressiviteit. Deze cursus leert jou de uiteenlopende manifestaties van (hoog)begaafdheid te signaleren en (hoog)begaafdheid bij kinderen en volwassenen te diagnosticeren.

Bijeenkomst 1: Tijdens de eerste bijeenkomst krijg je inzicht in de verschillende  definities en modellen van hoogbegaafdheid. Tevens leer je hoe hoogbegaafdheid gesignaleerd kan worden en hoe je daarvoor geschikte onderzoeksinstrumentaria gebruikt.

Bijeenkomst 2: De tweede bijeenkomst staat in het teken van begeleiding en behandeling van hoogbegaafden en krijg je hiertoe handvatten aangereikt.

De cursus is toegankelijk voor (school)psychologen en orthopedagogen die in hun dagelijkse werk te maken hebben met kinderen of (jong) volwassenen die door hun hoogbegaafdheid tegen problemen aanlopen.

Deze tweedaagse wordt georganiseerd vanuit het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. De docenten van deze cursus zijn werkzaam bij de opleiding tot ECHA Specialist Hoogbegaafdheid. Zie voor meer informatie over de tweedaagse www.rcsw.nl/hoogbegaafdheid. De cursus kost €595 en alumni van de RU/RCSW betalen €535.

238
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties