Agendaoverzicht

Peers4Parents Day

17 februari 2019
Locatie: Bergse Bossen
Datum: 10 maart 2019
Tijd: 10:00 tot 17:30

Zondag 10 maart 2019 - Peers4Parents Day

Van: 10:00 tot 17:30 uur

Locatie: Hotel Bergse Bossen, Traaij 299, 3971 GM, Driebergen

Prijs: €175,- p.p. of €225,- per gezin (inclusief koffie/thee en lunch)

Speciaal Peers4Parents Event voor ouders van begaafde kinderen
Werken aan de Emotionele ontwikkeling van je begaafde kind

Ouders van (hoog)begaafde kinderen ervaren andere uitdagingen in de opvoeding dan de meeste andere ouders. Begaafde kinderen zijn creatief, denken diep door en hebben een hoog bewustzijn. Zij beleven hun innerlijke wereld en alles daarbuiten zeer intens. Deze intensiteit is voor de buitenwereld soms moeilijk te bevatten. Het begaafde kind, op zijn beurt, voelt zich vervolgens vaak niet begrepen. In het ergste geval kan het kind zich niet spiegelen aan de omgeving en ontwikkelt het mogelijk een verkeerd zelfbeeld.

Als ouders sta je voor de uitdaging om je begaafde kind te ondersteunen in het leren kennen van zichzelf en te leren leven in afstemming op en met anderen. De mismatch tussen wie het kind is, wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen en de mogelijkheden die de omgeving biedt, kan die taak bemoeilijken of simpelweg minder leuk maken. Dit geeft opvoedstress en kost energie. Door de belasting kan ook de communicatie binnen het gezin onder druk komen te staan.

Peers4Parents richt zich op de ondersteuning van ouders in de opvoeding. Omdat positief opvoeden meer energie, emotionele balans en opvoedplezier geeft.

3 thema’s van het Peers4Parents Programma in één dag!

Tijdens de Peers4Parents Day op zondag 10 maart komen drie belangrijke opvoedthema’s uit het Peers4Parents Programma aan bod:

  • Motivatie, enthousiasme en onderpresteren
  • Intensiteit, perfectionisme en stress
  • Idealisme, teleurstelling, ongelukkig zijn en depressie

Uit ervaring blijkt dat dit hele herkenbare thema’s zijn. De impact blijkt groot als ouders inzicht verkrijgen in hoe deze thema’s doorwerken in de eigen gezinssituatie .

Zie voor praktische informatie over aanmelden de bijlage.

228
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties