Agendaoverzicht

Motiveren om te leren

25 januari 2019
Locatie: Utrecht
Datum: 8 mei 2019
Tijd: 14:00 tot 17:00

Niet alle begaafde leerlingen zijn succesvolle leerders. Lang niet alle begaafde leerlingen zijn hoge presteerders die enthousiast werken aan hun schoolse taken. Sommige begaafde leerlingen ontwikkelen een verbazingwekkend patroon van succesvolle betrokkenheid. Anderen laten een even verbazingwekkend patroon van niets doen zien dat al dan niet gepaard gaat met tegenvallende resultaten. 
Prof. Dr. Diane Heacox en Drs. Eleonoor van Gerven verzorgen samen een engelstalige masterclass over dit thema. 

Tijdens deze masterclass ontwikkel je een dieper begrip voor het verschijnsel onderpresteren, leer je het probleem aanvliegen in termen van talentontwikkeling en leer je effectief gebruik maken van de ecologie van de leerling als basis voor interventiestrategieën.

347
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties