Agendaoverzicht

Expertmeeting hoogbegaafdheid Talentnetwerk Brabant & Limburg

18 december 2018
Locatie: De Driesprong
Datum: 30 januari 2019
Tijd: 14:00 tot 17:00

Op woensdag 30 januari organiseert het talentnetwerk Brabant en Limburg een expertmeeting hoogbegaafdheid voor ouders, leerkrachten, schoolleiders, bestuurders en experts in Limburg. Deze bijeenkomst voor po en vo vindt plaats op de enige Leonardo school die Limburg kent, De Driesprong in Geleen. De focus ligt op het versterken van de handlingsvaardigheid van leraren in de alledaagse praktijk. Tijdens deze bijeenkomst worden er diverse interactieve presentaties gegeven door Nora Steenbergen-Penterman van SLO, Maartje van de Brand van Samenwerkingsverband Plein 013 en door collegae van de gastlocatie De Driesprong in Geleen.

Na de presentaties is er ruimte voor uitwisseling in groepen. Er zullen thema's voor po en vo afzonderlijk zijn en er is een gesprekstafel over de doorgaande lijn PO/VO.

Het SLO Talentnetwerk Brabant & Limburg biedt een digitaal platform voor uitwisseling tussen leden van het landelijke SLO Talentnetwerk, een netwerk van professionals met expertise, ervaring en/of affiniteit met talentontwikkeling in brede zin. Het doel van dit netwerk is om samen met andere professionals in de regio bij te dragen aan het creëren van ruimte om de ontwikkeling van talenten van leerlingen te stimuleren. Regionale contactpersonen brengen deze professionals met elkaar in contact en verbinden verschillende initiatieven om dit doel te bereiken. De contactpersonen voor de regio Limburg van het Netwerk zijn: Jo Verlinden (oud BCO Onderwijsadvies Venlo) en Jan Koster (oud SLO Enschede).

Wij willen leerkrachten ondersteunen zodat er innovatieve ideeën over (hoog)begaafdheid ontstaan. Om die verder te ontwikkelen, te delen en uit te werken. Zodat anderen er weer gebruik van kunnen maken. Wij willen het onderwijs en het bedrijfsleven uitdagen, ideeën stimuleren en verder te brengen, met elkaar aan de slag te gaan. Om zo een duurzame beweging in te zetten waarin het hele onderwijs een lerende organisatie vormt. Een beweging van, door en met Limburgers, op weg naar een toekomstbestendig onderwijs in Limburg.

Wij denken medewerkers in het PO en VO te kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe concepten rondom met name doorlopende leerlijnen PO-VO, talentontwikkeling en digitalisering. Het daagt ons uit om met ruwe ideeën aan de slag te gaan, ideeën met een duidelijke onderbouwing, maar nog niet helemaal uitgewerkt. Om ze verder te ontwikkelen en uit te proberen in de praktijk. Wij kunnen met deelnemers initiatieven delen en dilemma’s oplossen. Om uiteindelijk de ontwikkelde initiatieven een praktische plek in de klas te geven en ze desgewenst verder te laten groeien.

906

Deelnemers

Ambulant begeleider, Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep)

Zoals ik het lees, is het alleen voor experts in Limburg, klopt dat? En zo ja, is er dan ook een versie voor mensen in Noord-Brabant (regio Eindhoven/Den Bosch)?

Hoor het graag, groeten,

MA Canoy

Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, ECHA Specialist (Hoog)begaafdheid, Projectleider Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling

Hoi het is ook voor experts in Noord-Brabant

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties