Agendaoverzicht Bewaren

Landelijke netwerkdag voor begaafdheidscoördinatoren en - begeleiders

17 januari 2013
Datum: 28 november 2013
Tijd: 10:00 tot 16:15

Hand-outs van de netwerkdag beschikbaar

Inmiddels heeft onderstaande netwerkdag plaatsgevonden en is informatie beschikbaar van de hoofdlezing van Prof. dr. Margriet Sitskoorn, van de netwerkinformatie door Nora Steenbergen-Penterman en van alle personen die een workshop of lezing verzorgd hebben. Onderaan deze agenda-activiteit ziet u een overzicht van hand-outs die u kunt downloaden. Wij beseffen dat dit vooral waardevol is voor de personen die aanwezig waren, maar wellicht kunnen anderen die de mondelinge toelichting gemist hebben ook er hun voordeel mee doen.

Netwerkdag 28 november 2013

Op donderdag 28 november 2013 organiseert SLO de landelijke netwerkdag voor begaafdheidscoördinatoren en -begeleiders voor primair en voortgezet onderwijs. Deze netwerkdag duurt van 10.00 tot 16.15 uur en vindt plaats bij Regardz De Eenhoorn in Amersfoort.

Prof. dr. Margriet Sitskoorn, neuropsycholoog en auteur van onder andere Het Maakbare Brein en Passies van het Brein, verzorgt de hoofdlezing 'Het brein in de onderwijspraktijk'. Hierin zal zij uitleggen dat in het brein van 4 tot 18-jarigen veranderingen optreden die consequenties hebben voor emoties en gedrag. Ze gaat in op hoe omgeving en gedrag op hun beurt in staat zijn de hersenen te vormen en op de mogelijkheden die dit met zich meebrengt, en geeft praktische tips wat leraren kunnen doen om het brein positief te helpen vormen!
In de middag zijn twee workshoprondes met elk 14 workshops voor zowel reguliere als zeer ervaren begeleiders van plusarrangementen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Programma  
10.00 - 10.25 uur Inloop met koffie/thee
10.25 - 10.30 uur Opening door Anne-Marie Boers-Müller
10.30 - 11.30 uur Hoofdlezing 'Het brein in de onderwijspraktijk'
door prof. dr. Margriet Sitskoorn
11.30 - 12.30 uur Ontwikkelingen (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling
door Nora Steenbergen-Penterman
12.30 - 13.30 uur Lunch en netwerkcafé
13.30 - 14.45 uur Workshopronde 1
14.45 - 15.00 uur Pauze koffie/thee/frisdrank
15.00 - 16.15 uur Workshopronde 2
16.15 uur Afsluiting met borrel

Workshops

Niveau van de workshop:

  1. begaafdheidscoördinatoren en -begeleiders
  2. zeer ervaren begaafdheidscoördinatoren en -begeleiders (deze workshops zijn meer gericht op uitwisselen en verdiepen)

Naar de workshopbeschrijvingen >>

Nr. Workshop Niveau Sector Uitvoerder(s)
1 Motivatie in het Onderwijs - Is het voor een cijfer? 1, 2 po/vo Tijl Koenderink (Novilo)
2 Samen in plaats van tegen elkaar- Het inzetten van coöperatieve spellen in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen 1, 2 po Anne Mijke van Harten (Earthgames)
3 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 1 po Marij Persons (WSNS Vught)
4 Leervaardigheden 1 vo Anna Geburtig (Bureau Talent)
5 Geheugentechnieken 1, 2 vo Daan Moerkerk (Phresin)
6 Denklessen over creatief leren denken 1, 2 vo Marjolein Claessen
7 Dubbel bijzonder 1, 2 po/vo Lilian Snijders en Marijne Sammels (AED)
8 Topdown denken 1, 2 po/vo Karin Weijers, Lisanne van Nijnatten en Gabrielle Wouters (Slimpuls)
9 Mediawijsheid en begaafdheid 1, 2 po Jelle Berens (exceLLeren, coaching en begeleiding)
10 Kansen en bedreigingen bij inspelen op ontwikkelingsvoorsprong 1, 2 po Henny van Hal (Hoogbegaafd en nu?)
11 Flipping the classroom in het PO 1, 2 po Jan van Nuland (Talent3XL)
12 Activerende didactiek als middel tegen verveling 1 po Dolf Janson (Janson Advies)
13 Themasessie kamerbrief 1, 2 po/vo Jasper Varwijk (Ministerie van OCW)
14 Lesgeven aan hoogbegaafden: kansen en beperkingen 1, 2 po/vo Onno Bakker (Ichtus Dronten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4118

Deelnemers

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties