Agendaoverzicht

Expertmeeting 'Samenwerking po-vo m.b.t. begaafde leerlingen'

1 oktober 2018
Locatie: Vredenburg
Datum: 2 november 2018
Tijd: 13:00 tot 16:00

Let op: Locatie gewijzigd!

Op 2 november 2018 van 13-16 uur vindt bij Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht een expertmeeting plaats over de aansluiting po-vo voor begaafde leerlingen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN, een samenwerking van SLO, CBO Talent Development en de Radbouduniversiteit), het Steunpunt Passend onderwijs po-vo en de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS)

Het belang van een goede overgang van primair naar voortgezet onderwijs wordt breed erkend en veel scholen zijn hiermee bezig. Ook als het gaat om begaafde leerlingen is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld omdat zij op cognitief gebied klaar zijn met de basisschool en de leerstof van het voortgezet onderwijs aan kunnen, terwijl ze hier sociaal en/of emotioneel nog niet aan toe kunnen zijn. De samenwerking kent vele vormen, zoals 8+-klassen, tussenjaren, een aangepast onderbouwprogramma of 10-14-programma's.

Het ministerie van OCW zal in het najaar een subsidie lanceren onder andere om deze samenwerking te bevorderen. Vanuit bovenstaande organisaties willen we graag scholen in het primair en voortgezet onderwijs helpen met het invullen hiervan.

Waarom deze expertmeeting?

Met een aantal scholen die voorop lopen in de samenwerking po-vo willen we kijken naar:

  • Welke initiatieven zijn er al, wat zijn hiervan de beoogde doelstellingen voor leerlingen, wat is de meerwaarde voor leerlingen o.b.v. de ervaringen tot nu toe en hoe zijn deze initiatieven tot stand gekomen?
  • Welke (rand)voorwaarden zijn belangrijk bij het opzetten van een dergelijke samenwerking? Het gaat hierbij zowel om inhoudelijke punten als organisatorisch.
  • Hoe geef je de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs vorm? Welke rol kunnen samenwerkingsverbanden of andere organisaties spelen?
  • Welke knelpunten zijn jullie tegengekomen en hoe hebben jullie die opgelost?
  • Welke vormen van samenwerking zijn er? Welke voor- en nadelen zijn er? 

Wat gebeurt er met de kennis en ervaringen die we ophalen?

Op basis van de expertmeeting maken we een document met de belangrijkste inzichten en kennis. Dat is de basis van een aantal activiteiten die we dit schooljaar gaan ontplooien:

  • Publicatie met kennis en voorwaarden aangevuld met praktijkvoorbeelden (voor alle scholen beschikbaar) die in ieder geval ontsloten wordt via de websites van de organiserende instanties
  • 4-6 regionale conferenties op dit thema met scholen waar al verschillende initiatieven gerealiseerd worden als gastlocaties in het voorjaar 2019.
  • Daarnaast kijken we ook hoe we scholen aan elkaar kunnen verbinden en hoe we voorloperscholen kunnen helpen.

Tijdens verschillende conferenties verzorgen we eveneens sessies om uit te wisselen over de aansluiting PO-VO voor begaafde leerlingen, zoals:

Wil je meedoen aan de expertmeeting op 2 november?

Ben je betrokken bij een initiatief dat voorloopt op het gebied van de aansluiting PO-VO en wil je vanuit jouw rol je expertise en ervaring delen met andere voorlopers en experts? Dan zien we jouw inbreng als erg gewenst en relevant. Je kunt je hieronder aanmelden. Werk je hierin samen met een samenwerkingsverband of andere partner in je regio? Dan zou het fijn zijn als je deze partners ook wilt benaderen om aan te schuiven en om zich via deze agenda activiteit aan te melden.

Aanmelden vóór vrijdag 26 oktober 2018.

1364

Deelnemers

Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Rekenen, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8, Ambulant begeleider, Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Begeleider peergroep(en), Beleidsmedewerker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen

Hallo,

Is deze bijeenkomst ook interessant als het binnen jouw werkveld nog niet zo goed loopt, maar je het wel zou willen? 

En zo ja, waar vind deze bijeenkomst plaats?

De locatie zouden wij ook graag weten. Dit is 2 dagen na de netwerkbijeenkomst in Oosterwolde. Kunnen we vanuit die bijeenkomst ook een bijdrage leveren?

ageeth

Specialist begaafdheid

Hallo, de locatie is vindbaar via de link naast de datum :)

Schoolleiding

Is het concept van deze bijeenkomst te gebruiken voor een vergelijkbare bijeenkomst in Limburg?

(onbekend)
Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Schoolleider, Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling

Hoe kan ik nog 3 collega's aanmelden voor deze bijeenkomst?

Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Peers4Parents facilitator en trainer, Bestuurslid, Managing Director, WCGTC Delegate - NL

@Jolanda Verschoor: Om meerdere collega's aan te melden, is het 't handigst dat zij hun gegevens zelf even opvoeren door ook aan te melden via deze pagina. Het alternatief is dat jij - zonder ingelogd te zijn - dit voor hen doet en dan aanmeldt zonder account en daarbij voor alle collega's afzonderlijk hun naam en e-mail adres opgeeft. Lukt het zo?

Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Peers4Parents facilitator en trainer, Bestuurslid, Managing Director, WCGTC Delegate - NL

@Jan Koster: Het concept van deze bijeenkomst is zeker te gebruiken voor vergelijkbare bijeenkomsten in Limburg (of elders uiteraard). Vanuit de organiserende instanties (NTCN, BPS, Steunpunt Passend Onderwijs po-vo) zien we dergelijke lokale/regionale follow-ups graag plaatsvinden, waarbij we hopen ook weer daarvan te kunnen leren.

Zelf agendeer ik dit thema ook op verschillende bijeenkomsten, zoals onlangs bij de Tweedaagse Passend Onderwijs op 4/5 oktober. De presentatie hiervan is via de terugblik op deze tweedaagse te vinden.

Kwartiermaker Toptalenten Overijssel & Oost-Gelderland; projectleider KWTO; zelfstandig onderwijsadviseur

Hoi Desiree en andere organisatoren,

Helaas kan ik vrijdag toch niet aanwezig zijn. Indien mogelijk ontvang ik wel graag verslag van de opbrengsten. Inspirerende bijeenkomst gewenst!

Mocht er in regio oost een regionale bijeenkomst georganiseerd gaan worden dan verken ik graag samen met de voorloperschool of en hoe KWTO via het Talentnetwerk Overijssel daaraan bij kan dragen. 

 

groet, Patty

Schoolleiding

Vooraankondiging.

Jan van Nuland, Jo Verlinden en Jan Koster, coordinatoren met het Netwerk Brabant-Limburg, organiseren op woensdag 30 januari 2019 in Geleen een eigen Expertmeeting Hoogbegaafdheid PO-VO. Let op nadere mededelingen in de media!

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties