Agendaoverzicht

Tweedaagse 4 & 5 oktober voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden en hun partners

13 september 2018
Datum: 4 oktober 2018 - 5 oktober 2018
Tijd: 09:30 tot 16:15

Samen in beweging: werken aan een inclusieve samenleving vanuit het hart

Op donderdag 4 oktober en vrijdag 5 oktober vindt de jaarlijkse Tweedaagse plaats in congrescentrum De Werelt te Lunteren. Het thema dit jaar is ‘Samen in beweging: werken aan een inclusieve samenleving vanuit het hart’. Leidinggevenden van samenwerkingsverbanden zijn van harte uitgenodigd om, samen met hun partners bij de gemeente en scholen, deze happening bij te wonen.

Workshops

Uit alle ideeën, ervaringen, suggesties en wensen die tijdens de Proeverij op 25 mei aan de orde kwamen, zijn acht kernthema’s gefilterd. Deze thema’s vormen de leidraad voor het programma van de Tweedaagse en komen terug in de workshops.

Op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling worden o.a. de volgende twee worskhops gegeven:

  • 4 oktober: ‘Dubbel bijzondere’ leerlingen hebben behoefte aan passende uitdaging én ondersteuning door Desirée Houkema & Lilian Snijders
    Begaafde leerlingen met kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we 'dubbel bijzonder'. Ze hebben een sterk ontwikkelingspotentieel en daarom behoefte aan passende uitdaging die aansluit op hun talenten en interesses. Tegelijkertijd hebben ze complexe ondersteuningsbehoeften. Dit is verwarrend voor het kind én voor zijn omgeving. Voor kind, ouders, school en andere betrokkenen is het een zoektocht om hierin passende oplossingen te vinden. Bij dergelijke complexe vraagstukken is constructief samenwerken vanuit een systemisch perspectief noodzakelijk. Hoe pak je dit aan, zowel preventief als curatief? Welke mogelijkheden zijn er om recht te doen aan de mogelijkheden en behoeften van deze begaafde leerlingen?
  • 5 oktober: Het belang van een goede verbinding po-vo m.b.t. begaafde leerlingen door Desirée Houkema
    Het belang van een goede overgang van primair naar voortgezet onderwijs wordt breed erkend en veel scholen zijn hiermee bezig. Ook als het gaat om begaafde leerlingen is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld omdat zij op cognitief gebied klaar zijn met de basisschool en de leerstof van het voortgezet onderwijs aan kunnen, terwijl ze hier sociaal en/of emotioneel nog niet aan toe kunnen zijn. In deze sessie delen we ervaringen en illustreren diverse mogelijkheden die er in de praktijk gerealiseerd worden, zoals deeltijd ‘peergroeponderwijs’ op het vo, een tussenjaar (Intermezzo) of een aangepast programma in de onderbouw.

» Meer informatie en inschrijven voor de workshops

Praktische informatie

Wanneer: Donderdag 4 oktober (09.30 – 17.00 uur) & vrijdag 5 oktober (09.00 – 16.15 uur)
Waar: Congrescentrum De Werelt in Lunteren
Voor wie: Leidinggevenden van samenwerkingsverbanden PO en VO, bestuurders en medewerkers gemeenten, jeugdhulp instellingen, ouder- en leerlingvertegenwoordigers, raden en schoolbestuurders
Kosten: 40 euro voor één dag of 75 euro voor twee dagen (incl. 6% BTW)

» Aanmelden voor de Tweedaagse

480

Deelnemers

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties