Agendaoverzicht

Basiscursus Leerlijn (Hoog)begaafdheid in ParnasSys

27 augustus 2018
Datum: 7 februari 2019
Tijd: 13:00 tot 16:00
Basiscursus Leerlijn hoogbegaafdheid in ParnasSys

Deze basiscursus is bedoeld voor ib'ers en andere specialisten in de basisschool, zoals talentcoaches en coördinatoren hoogbegaafdheid. Tijdens deze cursus leer je hoe je de leerlijn Kader voor ontwikkeling (van SLO) met behulp van de module Leerlijnen binnen ParnasSys kunt inzetten binnen je onderwijs.

We beginnen met een korte inleiding rond de theorie en gebruiken daarbij het ‘Denkluik’ en het ‘Zijnsluik’ van Tessa Kieboom. Vervolgens gebruiken we deze theorie in de signalering via ParnasSys  Welke leerlingen uit de groep van een leerkracht laten kenmerken van (hoog)begaafdheid zien? Dan moet de onderwijsleersituatie wel zodanig zijn ingericht, dat de eventueel (hoog)begaafde leerling dat ook kan laten zien.

Je leert ook de technische kant: Hoe neem je in Beheer van ParnasSys de leerlijn Kader voor ontwikkeling over? Hoe koppel je die aan de juiste leerlingen? Hoe scoor je vervolgens wat je hebt waargenomen? Welke overzichten kunnen er geproduceerd worden? En last but not least: hoe maak je heel handig op grond van je waarnemingen en gesprekken een goed plan van aanpak voor een groepje leerlingen?

Bij Driestar onderwijsadvies hebben we de doelen uit het pakket Kader voor Ontwikkeling voorzien van bronnen: toelichtingen de doelen en lesideeën bij  deze doelen. Dit pakket is na deze middag  voor jou beschikbaar als je school een abonnement op de leerlijnen heeft.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie, kun je contact opnemen met de onderwijsadviseur. Aanmelden voor de basiscursus Leerlijn hoogbegaafdheid in ParnasSys kan via het formulier op onze website: https://www.driestar-educatief.nl/cursussen/basiscursus-leerlijn-hoogbegaafdheid-in-parnassys 

1055
Lees meer over: training
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties