Agendaoverzicht

Productvoorstelling Leerlijn Kader voor Ontwikkeling

27 augustus 2018
Locatie: Driestar
Datum: 19 september 2018
Tijd: 14:30 tot 16:00

Maak tijdens deze productvoorstelling gratis kennis met Kader voor ontwikkeling, de leerlijn binnen ParnasSys voor hoogbegaafde leerlingen, en met de mogelijkheden die wij bieden rondom begeleiding.

De leerlijn Kader voor ontwikkeling is in samenwerking met Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en ParnasSys ontworpen. Het is een concentrisch opgebouwde leerlijn rondom de ontwikkeling van de denkvaardigheden: creatief, analytisch en kritisch denken. Daarnaast wordt er gewerkt aan vaardigheden: motivatie, zelfinzicht en zelfsturing, communiceren, ICT-vaardigheden, samen leren en denken over denken. Dus alleen talent of alleen cognitie is niet genoeg; het gaat om vaardigheden die nodig zijn om in de maatschappij van de 21e eeuw de weg te vinden. Brede ontwikkeling dus!

Met de leerlijn Kader voor ontwikkeling in ParnasSys kun je op grond van waarneming bepalen hoever de hoogbegaafde leerling al gevorderd is bij een bepaalde vaardigheid. Deze waarneming en analyse zorgt ervoor dat je als leerkracht goed kunt afstemmen op dat wat de leerling nodig heeft. In de leerlijn kun je gericht doelen selecteren die aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Binnen ParnasSys kan vanuit deze doelen een plan van aanpak geschreven worden.

Tijdens de productvoorstelling wordt het Kader voor ontwikkeling gepresenteerd en is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Deelname aan deze productvoorstelling is gratis!

De productvoorstelling vindt plaats op 19 september in Barneveld. Je kunt je aanmelden door middel van het invullen van het formulier op onze website: https://www.driestar-educatief.nl/cursussen/productvoorstelling-leerlijn-hoogbegaafdheid-in-pa

250

Deelnemers

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties