Agendaoverzicht

Jaaropleiding Talentbegeleider in het weekend bij Novilo

22 augustus 2018
Locatie: Novilo
Datum: 22 september 2018 - 30 juni 2019

Wil je getalenteerde kinderen nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken! Onze weekendopleiding Talentbegeleider geeft jou de kennis en vaardigheden om meer- en hoogbegaafde kinderen te herkennen, te erkennen en om hen de juiste begeleiding te bieden.

Bekijk hier de studiegids van de opleiding weekend

De weekendopleiding is zowel maatschappelijk als onderwijsgericht, en maakt ‘m daardoor interessant voor iedere doelgroep: leerkrachten (BO/VO), hulpverleners (psychologen, orthopedagogen, coaches) en ouders die specifiek met hoogbegaafden en/of getalenteerde leerlingen aan de slag willen. De diversiteit in deze groepen zorgt voor een mooie wisselwerking in ervaringen en bijdragen: dit zorgt ervoor dat iedereen van elkaar kan leren!

De opbouw van de opleiding:

  • Eén jaar
  • Negen opleidingsdagen
  • Vier tot vijftien kenniscolleges/masterclasses
  • Deelname aan een intervisiegroep
  • Observaties en praktijkopdracht
  • Onderzoek
  • Boekexamen
  • Eindpresentatie

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: theorie over hoogbegaafdheid, signalering, leren leren, materialen, beleid, klassenmanagement, leerstrategieën, communicatie en coaching.

Cum Laude traject

Voor studenten die meer tijd willen en kunnen investeren, bestaat de mogelijkheid van een speciaal Cum Laude-traject. Je volgt dezelfde opleiding, alleen hebt de mogelijkheid om met je opdrachten meer verdiepend te werk te gaan. Je kunt gedurende je opleiding de keuze maken om voor de reguliere of de Cum Laude-variant te gaan.

453
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties