Agendaoverzicht Bewaren

Landelijke Actieweek Thuiszitters

1 juni 2018
Datum: 1 juni 2018 - 8 juni 2018

Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, doordat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het juiste moment. Samen kunnen wij (dreigend) thuiszitten voorkomen! Door het hele land vinden hiertoe mooie initiatieven plaats. Initiatieven die tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters worden uitgelicht.

Van 1 t/m 8 juni 2018 vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats, georganiseerd door het landelijk thuiszittersoverleg, bestaande uit Gedragswerk, Ingrado, LECSO, NJI, ministerie van OCW, ministerie van VWS, Ouders & Onderwijs, Steunpunt Passend Onderwijs PO-VO en de VNG. 

Bekijk het overzicht van activiteiten in deze actieweek op de website van Steunpunt Passend Onderwijs PO-VO

302
Lees meer over: passend onderwijs
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties