Agendaoverzicht

Save the dates: 14/15 november 2018 - Landelijke conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling

16 januari 2018
Locatie: NBC, Nieuwegein
Datum: 14 november 2018 - 15 november 2018

Dit jaar zal de jaarlijkse conferentie over Begaafdheid & Talentontwikkeling plaatsvinden op 14 én 15 november. Het thema van deze tweedaagse conferentie is 'Flow creëren in leren'. We besteden aandacht aan het stimuleren van creativiteit, talentontwikkeling en persoonlijke groei en benaderen dit vanuit een levensloopperspectief. We richten ons hierbij op stimulerende factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van begaafde kinderen, adolescenten en volwassenen.

De registratie voor de conferentie is nu open!

>> Schrijf je hier in voor woensdag 14 november

>> Schrijf je hier in voor donderdag 15 november

De conferentie is bedoeld voor IEDEREEN die zich inzet en betrokken is bij begaafde kinderen en volwassenen: leraren (po/vo), begaafdheidsspecialisten/ -coördinatoren, (talent)coaches, psychologen, (ortho)pedagogen, (jeugd)hulpverleners, ondersteuningscoördinatoren, onderwijsadviseurs, onderzoekers, ouders, schoolleiders/bestuurders, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten en andere betrokkenen rondom de begeleiding van begaafde kinderen en volwassenen.

Deze conferentie wordt georganiseerd door het National Talent Centre of the Netherlands, een samenwerking van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling, CBO Talent Development en de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen vormen zij het Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling en werken daarin nauw samen met andere landelijke partners op dit gebied.

ETSNHet National Talent Centre of the Netherlands is het Europese Talent Centre in Nederland en maakt deel uit van het European Talent Support Network (ETSN), een initiatief van de European Council for High Ability (ECHA).

Onze missie is om bij te dragen aan de optimale ontwikkeling van talentvolle, creatieve, begaafde kinderen, jongeren en volwassenen. We verbinden praktijk, beleid en wetenschap en werken nauw samen met (inter)nationale partners die zich ook inzetten om talenten van (begaafde) kinderen en volwassenen te stimuleren. Dit doen wij door actief netwerkvorming tussen professionals te faciliteren en verbindingen te leggen tussen initiatieven en partijen die elkaar kunnen versterken.

We delen kennis en ervaring via het interactieve platform talentstimuleren.nl en door een gevarieerd professionaliseringsaanbod (conferenties, workshops, e-learning, nascholing, train-de-trainers). Kennis over effectieve aanpakken versterken we door onderzoek en publicaties en door inspirerende praktijkvoorbeelden in beeld te brengen. We maken de praktische vertaalslag van wetenschappelijke inzichten bij het delen van informatie en ontwikkelen van hulpmiddelen. 

        Radbouduniversiteit Nijmegen

9472

Wanneer zal de inschrijving voor deze conferentie geopend worden?

mvg Ineke Froon

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties