Agendaoverzicht Bewaren

Regiobijeenkomst KWTO - Varianten van W&T en Talentontwikkeling in de praktijk

22 november 2017
Locatie: het Koelhuis
Datum: 31 januari 2018
Tijd: 15:30 tot 19:00

Na de succesvolle regiobijeenkomst in Deventer (KWTO innovaties) organiseren we opnieuw een regiobijeenkomst, deze keer in Zutphen. Tijdens deze bijeenkomst staat het volgende centraal:
Varianten W&T onderwijs en Talentontwikkeling in de praktijk. Van en met elkaar leren: good practices op het gebied van Onderzoekend & Ontwerpend Leren en Talentontwikkeling in de regio Oost.

We starten met een keynote door Marco Mout, oprichter en eindverantwoor-delijke van het WALHALLAb in Zutphen (www.walhallab.nl, Twitteraccount @WALHALLAB_NL). Het WALHALLAb is een leer- en werkplaats waar kinderen en jongeren met uiteenlopende achtergronden hun talenten kunnen ontplooien.
Na de keynote volgen 2 ronden met workshops door 8 scholen uit onze regio die, vanuit hun eigen schoolvisie en –beleid, op diverse wijzen in de praktijk vorm geven aan W&T en Talentontwikkeling.

Meer informatie over keynote, 8 workshops èn inschrijven via www.kwto.nl

682
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties