Agendaoverzicht

Workshop Hoogbegaafdheid: Keep it positive!

6 juli 2017
Datum: 14 maart 2018
Tijd: 14:30 tot 17:30

Onder het overheidsbeleid van ‘passend onderwijs’ heeft het huidige on­derwijs sterk de focus gericht op tekorten van leerlingen. De laatste jaren wordt echter een lans gebroken door een aantal wetenschappers, voor een verschuiving naar het kracht-paradigma dat minder gericht is op toets-scores en meer op de vorming van de leerling en de positieve emotie er­van. Werken vanuit een positieve benadering leidt tot een goed pedagogisch klimaat waar kinderen de ruimte krijgen om volledig tot hun recht kunnen komen.

Tijdens deze workshop krijgt u eerst een stuk theorie over positieve psychologie. Vervolgens geven wij een aantal praktijkvoorbeelden. Uiteindelijk bekijkt u aan de hand van opdrachten tijdens de bijeenkomst hoe u op school een positief werkklimaat kunt creëren en/of verder kunt uitbouwen. Daarbij reiken wij enkele vaardigheden aan die “the well being” van uw leerlingen zal vergroten.

334
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties