Agendaoverzicht

Productvoorstelling Leerlijn Kader voor Ontwikkeling

28 februari 2017
Datum: 22 maart 2017
Tijd: 13:30 tot 16:00

Voor hoogbegaafde leerlingen is er nu binnen ParnasSys (via de module Leerlijnen) een leerlijn beschikbaar: Kader voor ontwikkeling. Maak tijdens deze productvoorstelling kennis met de nieuwe leerlijn en met de mogelijkheden die wij bieden rondom begeleiding.

De leerlijn Kader voor ontwikkeling is in samenwerking met SLO en ParnasSys ontworpen. Het is een concentrisch opgebouwde leerlijn rondom de ontwikkeling van de denkvaardigheden: creatief, analytisch en kritisch denken. Daarnaast wordt er gewerkt aan vaardigheden: motivatie, zelfinzicht en zelfsturing, communiceren, ICT-vaardigheden, samen leren en denken over denken. Dus alleen talent of alleen cognitie is niet genoeg; het gaat om vaardigheden die nodig zijn om in de maatschappij van de 21e eeuw de weg te vinden. Brede ontwikkeling dus!

Met de leerlijn Kader voor ontwikkeling in ParnasSys kun je op grond van waarneming bepalen hoever de hoogbegaafde leerling al gevorderd is bij een bepaalde vaardigheid. Deze waarneming en analyse zorgt ervoor dat je als leerkracht goed kunt afstemmen op dat wat de leerling nodig heeft. In de leerlijn kun je gericht doelen selecteren die aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Binnen ParnasSys kan vanuit deze doelen een plan van aanpak geschreven worden.

Tijdens de productvoorstelling wordt het Kader voor ontwikkeling gepresenteerd en is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Deelname aan deze productvoorstelling is gratis!

De productvoorstelling vindt plaats op woensdagmiddag 22 maart 2017 in Gouda.

» Aanmelden via de website van Driestar

1148
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties