Agendaoverzicht

NOT workshops Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling

17 januari 2017
Datum: 24 januari 2017 - 28 januari 2017
Tijd: 10:00 tot 17:00

In de stand van SLO (hal 8, stand D010) kunt u bij de medewerkers van het landelijk Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling terecht voor al uw vragen over talentontwikkeling en passend onderwijs voor begaafde leerlingen. Ook verzorgen we tijdens de NOT enkele workshops in het seminar- en congresprogramma!

Inspiratie voor pasend onderwijs

Datum / tijd

Dinsdag 24 en donderdag 26 januari van 15.30 – 16.15 uur

Locatie

hal 8 Management, Advies en Organisatie

Sprekers

Desirée Houkema / Annette van der Laan

 

Passend onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen. Recht doen aan verschillen tussen leerlingen is een hele uitdaging, vooral als het gaat om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dit kunnen zowel leerlingen met kenmerken van een leer- en/of gedragsprobleem zijn als leerlingen met begaafdheidskenmerken, of een combinatie hiervan ('dubbel bijzondere' leerlingen). De complexiteit van de uitdagingen, de intensiteit van begeleiding en de vereiste expertise om aanbod en begeleiding af te stemmen, neemt toe naarmate leerlingen op bepaalde gebieden meer ondersteuning nodig hebben. Wat kunnen we leren van ervaringen in het speciaal onderwijs en van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen? Hoe kan dit als inspiratiebron dienen om voor ieder kind passende perspectieven en ruimte voor optimale talentontwikkeling te bieden, zodat ieder kind tot recht kan komen? Deze vragen komen tijdens deze sessie aan bod.  

 

Talent stimuleren in gesprek met de leerling

Datum / tijd

Woensdag 25 januari van 13.30 – 14.15 uur

Locatie

Theater Groen, Croesefoyer boven hal 7/8

Spreker

Nora Steenbergen-Penterman

 

Talenten kunnen zichtbaar worden als ze gestimuleerd worden. Dit kan via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij de competenties van leerlingen. In dit proces is een belangrijke rol weggelegd voor de leraar (coach) die de leerling ondersteunt zicht te krijgen op zijn talenten. Vooral door in gesprek te gaan met de leerling krijgt de leerling meer zicht op zijn kwaliteiten, uitdagingen, behoeften, interesses en talenten. Leerlingen leren hierdoor steeds beter welke ontwikkelpunten ze willen aanpakken en welke doelen ze zichzelf willen stellen. Maar hoe pak je dit aan? En welke mate van begeleiding vraagt dit? Tijdens deze sessie komen deze vragen aan bod. Tevens worden hulpmiddelen uitgereikt die in dit proces kunnen ondersteunen en als inspiratie kunnen dienen. Deze hulpmiddelen die direct te gebruiken zijn in de eigen praktijk, zijn ook te downloaden via deze website:

» Overzicht van alle gespreksplaten

975
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties