Agendaoverzicht Bewaren

Regiobijeenkomst: een doorlopende leerlijn, kiezen voor talent! (PO-VO)

24 november 2016
Datum: 26 januari 2017
Tijd: 16:30 tot 20:00

Het belang van doorlopende leerlijnen wordt steeds meer onderstreept. De overgangen kunnen beter door aan te sluiten bij talenten van leerlingen en de knip tussen de sectoren kan te hard zijn. Ook het Ministerie van Onderwijs onderkent het belang van doorlopende leerlijnen en zet daar met haar beleid op in. Binnen het programma 'Regionale talentnetwerken' is er ruimte om onderlinge kennisuitwisseling te laten plaatsvinden tussen de sectoren PO en VO en het vervolgonderwijs.

Daarom wordt op donderdag 26 januari 2017 een regionale bijeenkomst georganiseerd over de verscheidene aspecten van doorlopende leer- en talentroutes. Tijdens deze namiddag bijeenkomst zal er gediscussieerd en nagedacht worden over hoe wij kunnen aan sluiten bij talenten van leerlingen en hoe doorlopende leerlijnen beter kunnen.

Wilt u meedenken over dit thema of meer informatie over deze bijeenkomst?
Neem contact op via 0318 - 648560 of info@mboacademie.nl, bij deze de link om aan te melden. Als bijlage treft u meer informatie over locatie en programma.

Ter inspiratie: Doen is de beste manier van denken en Kies voor je talent!

Hartelijke groet,

Lilian Snijders en Janneke Breedijk
Regionaal Talentnetwerk Zuid-Holland 

1062
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties