Agendaoverzicht

MBO Werkconferentie Excellentie in het MBO - Opmaat naar een netwerk?

15 oktober 2016
Locatie: Seats2Meet
Datum: 1 november 2016
Tijd: 09:30 tot 16:30

Doel: uitwisselen van ervaringen, werkwijzen en ideeën m.b.t. excellentie in het MBO en komen tot afspraken over (mogelijk) onderlinge netwerkvorming t.b.v. verdere uitwisseling en ontwikkeling.

Aanmelding via de site van Hogeschool Rotterdam.

870
Lees meer over: talentontwikkeling
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties