Agendaoverzicht Bewaren

Maak-Onderwijs dat maak je samen...

14 oktober 2016
Datum: 24 januari 2017
Tijd: 15:00 tot 18:30

Ontdek samen met collega’s uit het primair en het voortgezet onderwijs hoe u de buitenwereld binnen de school haalt. Deel uw visie op het maak-onderwijs en onderzoek hoe dit een kapstok kan zijn voor een doorlopende leerlijn waar talentontwikkeling volop aandacht kan krijgen.

In deze regionale bijeenkomst willen we met elkaar verkennen waar de mogelijkheden liggen om gezamenlijk met onze leerlingen van primair en voortgezet onderwijs betekenis te geven aan onze leef- en leeromgeving: "hoe kunnen we buiten binnen halen"?
Dat kan zowel de fysieke leefomgeving zijn als de sociale omgeving waarin de leerlingen leven, wonen en onderwijs volgen. Aan de hand van inspirerende voorbeelden staan we stil bij de rol die u heeft, als po/vo-docent, leerkracht, directie. Hoe zien we hierin onze leerlingen en haar talenten? Wat betekent dit voor ons onderwijs en de doorgaande leerlijnen? Dit als opstap naar zowel ontwerp, verbinding en samenwerking.
De kracht van maak-onderwijs en samen ontwerpen ligt hieraan ten grondslag.

15.00 - 15.15 uur Inloop met koffie en thee

15.20 – 15.30 uur Welkom

15:30 - 16.00 uur Key-note: Keimpe de Heer vertelt een inspirerend verhaal vanuit de "makersmovement". Het kind, de leerling, leerkracht en docent, als ontwerper van zijn eigen onderwijs: via design thinking en veel meer!

16:00 – 17:15 uur Workshop Designathon: Aan de slag met Designathon Works: kinderen leren om een betere wereld te ontwerpen met behulp van nieuwe technologie. Het is ook een methode voor scholen, die kinderen speels en uitdagend kennis laat maken met techniek in het onderwijs volgens het ‘ontwerpend leren’. Vertrekpunt is het ontwerpen van een uitdagende leerervaring. Hoe? Dat gaan we ervaren!

17:15 - 17:50 uur Reflectie op ons leren: Tenslotte delen we met elkaar wat we gemaakt hebben en hoe we dit ervaren hebben: wat hebben we geleerd? Hoe kunnen we deze vaardigheden toepassen op onze eigen scholen, in ons eigen onderwijs? We zijn deze middag niet voor niets met twee onderwijsgroepen samen. We benutten dit dan ook om de kansen te verkennen voor samenwerking tussen het primair en voortgezet.

17:50 – 18:30 uur In gesprek met elkaar onder het genot van een lekkere maaltijd.

 

Kom je ook? Aanmelden kan via deze link

1465
leerkracht

Wat zijn de kosten voor deze bijeenkomst?

Docent Scheikunde/Natuurwetenschappen - Coach Xi-ers

Kan deze workshop ook aangemeld worden bij RegisterLeraar?

Zijn toch weer een paar creditpunten voor het behoud van je professionele opleiding (rare wet/besluit, maar goed ...)

Thanks

Kwartiermaker Talentnetwerk Utrecht & West-Gelderland

Hoi Hannie, de bijeenkomst is gratis

Kwartiermaker Talentnetwerk Utrecht & West-Gelderland

@Mathijs, we kunnen er goedkeuring voor aanvragen, het is niet zeker of dat voor de 15de rond komt/wordt goedgekeurd, als de geodkeuring later komt kunnen we je het certificaat toesturen. Mijn excuses voor dit late antwoord, de reacties had ik helaas niet in beeld.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties