Agendaoverzicht Bewaren

Workshop Hoogbegaafdheid: Keep it positive

7 september 2016
Datum: 1 februari 2017
Tijd: 15:30 tot 18:30

Voor wie
Leerkrachten primair onderwijs

Doel
Onder het overheidsbeleid van ‘passend onderwijs’ heeft het huidige on­derwijs sterk de focus gericht op tekorten van leerlingen. De laatste jaren wordt echter een lans gebroken door een aantal wetenschappers, voor een verschuiving naar het kracht-paradigma dat minder gericht is op toets-scores en meer op de vorming van de leerling en de positieve emotie er­van. Werken vanuit een positieve benadering leidt tot een goed pedagogisch klimaat waar kinderen de ruimte krijgen om volledig tot hun recht kunnen komen.

Inhoud
Tijdens deze workshop krijgt u eerst een stuk theorie over positieve psychologie. Vervolgens geven wij een aantal praktijkvoorbeelden. Uiteindelijk bekijkt u aan de hand van opdrachten tijdens de bijeenkomst hoe u op school een positief werkklimaat kunt creëren en/of verder kunt uitbouwen. Daarbij reiken wij enkele vaardigheden aan die “the well being” van uw leerlingen zal vergroten.

Voorbereiding
Twee weken voorafgaande aan de workshop ontvangt u van de docent een opdracht per mail ter voorbereiding op de bijeenkomst. U kunt hierbij denken aan het invullen van een vragenlijst met betrekking tot positieve psychologie op uw school of het lezen van een artikel.

Validatie Registerleraar.nl 

Kosten
De workshop kost € 50 p.p.

Algemene informatie

Deze workshop hangt samen met de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie, de workshop is afgeleid van het onderdeel Pedagogische Klimaat. Sommige onderdelen uit de workshop komen overeen met de leerstof van de opleiding, maar er zijn ook onderdelen uniek en specifiek ontwikkeld voor deze workshop.

Meer informatie en inschrijven via de website van de Hogeschool Utrecht.

1300
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties