Agendaoverzicht Bewaren

Opleiding Specialist Hoogbegaafdheid - SONedutraining

23 augustus 2016
Datum: 10 januari 2017
Tijd: 15:00 tot 21:00

Het wordt steeds duidelijker dat het (hoog)begaafde kind vroegtijdig herkend, erkend en geprikkeld moet worden om te kunnen worden tot een zelfsturend en autonome gelukkige hoogbegaafde, en om te voorkomen dat het gaat onderpresteren mede als gevolg van een niet gegepaste begeleiding en leerstofaanbod. Een voorwaarde daarvoor is een rijke, uitdagende leeromgeving met een goede interactie en samenwerking tussen het kind, de leerkracht(en), de ouders en de leermiddelen. Collecitieve ambitie en knowhow zijn daarbij ondersteunende pijlers. Dit vraagt om professionalisering van het schoolteam en de individuele leerkracht om met behulp van een stevig verankerd zorgmodel de (hoog)begaafde kinderen effectief te kunnen begeleiden.

Deze eenjarige opleiding bestaat uit 5 modules die in 10 bijeenkomsten gedurende het schooljaar 2016-2017 verzorgd en begeleid worden door Anouk Mulder. De opleiding wordt zowel in Doetinchem als in Utrecht gegeven.

Zie voor data, informatie en aanmelding de website van SONedutraining.

1211
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties