Inloggen?

Inloggen Help

Begaafdheid

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Nieuw in dit thema

 • Video over de mogelijkheden op de website www.talentstimuleren.nl en over de activiteiten van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO).

  1612
 • In deze kwaliteitskaart wordt uitgelegd hoe een rijke leeromgeving het mogelijk maakt dat begaafde leerlingen hun talenten kunnen laten zien en verder kunnen ontwikkelen. Een stimulerende omgeving maakt signaleren mogelijk.

  2836

Meest bekeken

Meest gewaardeerd

 • Brochure over kenmerken en mogelijke problemen bij jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, uitgegeven door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

  13959
 • Een leuke methode voor onderzoekend leren, waarin ook gericht aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van zelfinzicht en persoonlijkheidsontwikkeling .

  10580
 • De verschillende profielen van talentvolle en begaafde leerlingen, zoals beschreven door Betts & Neihart (2010) worden in dit overzicht verder toegelicht.

  8666
 • De auteurs willen aan de hand van theorie en ervaringen duidelijk maken dat hoogbegaafdheid gaat om je ‘zijn’ dat zich ontwikkelt in de loop van je leven. Een positieve kijk op hoogbegaafdheid, vanuit het hart.

  5094