Hoe zijn de regio's van de talentnetwerken ingedeeld?

De acht regionale talentnetwerken vormen samen een landelijk dekkend netwerk. De regio-indeling is gebaseerd op provinciegrenzen in combinatie met postcodegebieden binnen de provincies die zijn opgesplitst om tot acht regio's te komen. In onderstaand overzicht is deze regio indeling nader toegelicht. U kunt zelf bepalen welke regio op u van toepassing is.

Als professional kunt u met een uitgebreid profiel aangeven welke regionale talentnetwerken binnen uw werkgebied vallen. Zo kunt u in de door u aangegeven regio('s) gevonden worden.

Daarnaast kunt u als professional actief deelnemen aan de werkgroep behorend bij het talentnetwerk in uw regio. Als u actief wilt bijdragen in uw regionale talentnetwerk kunt u hiervoor een lidmaatschap aanvragen.

Indeling regionale talentnetwerken

Regio

Naam talentnetwerk

Postcode

1

Noord-Holland & Flevopolder

1000-2199 +
3890-3899 (Flevopolder) +
8200- 8259 (Flevopolder)

2

Zuid-Holland

2200-3399

3

Utrecht & West-Gelderland

3400-3889 +
3900-3999 +
4000-4199 +
6500-6999

4

Zeeland & West-Brabant

4200-4999

5

Oost-Brabant & Limburg

5000-6499

6

Overijssel & Oost-Gelderland

7000-7739

7767-7799

8000-8199
8260-8299

7

Friesland, Kop van Overijssel & Noordoostpolder

8300- 8387 (NOP en Steenwijkerland)
8388-9299 (Friesland)

8 Groningen & Drenthe

7740-7766

7800-7999

9300-9999