Inloggen?

Inloggen Help

FAQ

 • Zijn er routeboekjes van de nieuwste methodes?

  De routeboekjes rekenen en taal gelden voor methodes tot 2009. Uitgevers van de methodes hebben aangegeven dat ze vanaf 2009 zelf compactingslijnen in hun materialen hebben opgenomen. Voor Wizwijs heeft het onderwijsveld zelf routeboekjes ontwikkeld.

 • Wat is de definitie van (hoog)begaafdheid?

  Een vaste definitie van hoogbegaafdheid bestaat niet. Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid.  De werkdefinitie die het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling hanteert, is consistent met de belangrijkste aspecten, waarover in de meest bekende theorieën en modellen consensus bestaat, of waarin zij elkaar aanvullen:

  • (Hoog)begaafde leerlingen beschikken over een in aanleg aanwezig potentieel om tot uitzonderlijke prestaties te komen, behorend bij de beste 10%, op één of meerdere begaafdheidsgebieden
  • De ontwikkeling van talent is een langdurig en dynamisch proces. Zowel persoonlijkheidseigenschappen als de interactie met de omgeving zijn mede bepalend voor de mate waarin het aanwezige potentieel tot zijn recht komt (Mönks, Heller en Gagné)
  • Een (hoog)begaafde leerling beschikt over een hoge intelligentie in combinatie met een creatief denkvermogen (Renzulli, Mönks, Sternberg)
  • Daarnaast is er sprake van een intrinsieke motivatie (doorzettingsvermogen) om een taak te volbrengen wat zich onder andere uit in een sterke gedrevenheid wanneer iets hun interesse heeft (Renzulli, Mönks)
  • (Hoog)begaafdheid is domeinspecifiek (Gardner, Heller en Gagné)
  • (Hoog)begaafdheid is geen eendimensionaal begrip dat is uit te drukken in een criterium als een IQ "score" > 130. Een hoge score is wel een sterke indicatie van een hoge intelligentie, maar een lagere score sluit dit niet uit. (Hoog)begaafdheid omvat in ieder geval meer dan een hoge intelligentie en intelligentie omvat meer dan een IQ test meet (Gardner, Sternberg)
  • Op een gemiddelde populatie heeft 10% van de leerlingen kenmerken die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid (Mönks, 1995), waaronder indicaties die duiden op een hoge intelligentie*.

    Thema 'Begaafdheid'
    De bron van deze informatie en overige achtergrondinformatie is te vinden binnen het thema Begaafdheid

 • Is het zinvol een intelligentietest af te nemen?

  Over de zinvolheid van testen leest u hier >>

 • Hoe vind ik een professional geschikt om te testen

  Er zijn twee instituten die gespecialiseerd zijn in het testen van (hoog)begaafde kinderen, adolescenten en volwassenen: Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) in Nijmegen  en de Psychologische Adviespraktijk Begaafden Utrecht (PABU). Op onze site kunt u behalve deze twee instanties, bevoegde professionals vinden om een test af te laten nemen. Lees hier hoe u die professionals kunt vinden.

 • Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind laten testen

  Lees hier informatie over de geschikte leeftijd om te testen

 • Voor welke opleiding is er een lerarenbeurs?

  Voor geen enkele opleiding die specifiek gericht is op begaafdheid en talentontwikkeling, is het mogelijk een lerarenbeurs aan te vragen. U kunt bij uw bestuur vragen of de prestatiebox voor dit doel ingezet kan worden.
  Meer informatie over de opleidingen >>

  N.B. Voor de Master SEN (Fontys) is het wel mogelijk een lerarenbeurs aan te vragen. Deze opleiding is niet specifiek op begaafdheid en talentontwikkeling gericht: zij bieden 5 modules specifiek over begaafdheid.