Zorg

Inspiratie voor zorgprofessionals

Op dit landelijke platform TalentStimuleren.nl is veel informatie te vinden over begaafdheid, creativiteit en talentontwikkeling. Dit zal de komende periode nog uitgebreid worden en aangevuld worden met meer specifieke informatie voor zorgprofessionals. Op deze pagina vind je alvast een eerste wegwijzer met inspiratiebronnen die te vinden zijn op deze website en naar andere organisaties die aandacht hebben voor begaafdheid binnen de zorg.

Inspiratiebronnen

  • Wanneer ouders voor de begeleiding van hun kind extra ondersteuning nodig hebben en begaafdheid daarbij (mogelijk) een rol speelt, kan het thema 'Dubbel bijzonder' een rijke bron van inspiratie bieden voor de (h)erkenning van signalen op diverse aandachtsgebieden en suggesties voor de begeleiding. Binnen dit thema vind je daarnaast onder andere publicaties, hulpmiddelen en video's (media). 
  • Heeft jouw organisatie specifieke expertise en aanbod op het gebied van begaafdheid? Zorg dan dat je ook zichtbaar bent in het overzicht van organisaties op deze website, of - als je zelf (nog) niet over de expertise - beschikt, verwijs eventueel door naar een gespecialiseerde instantie die je in het overzicht kunt vinden. Door als professional te registreren met een uitgebreid profiel kun je een instantieprofiel aanmaken
  • Wanneer je betrokken bent bij de begeleiding van een kind met kenmerken van begaafdheid, is het belangrijk dat ouders ook goed geïnformeerd zijn. Je kunt hen hiervoor op de pagina 'Opvoeding' op TalentStimuleren.nl wijzen.

Organisaties voor zorgprofessionals

Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (LKPHB) wil bij hulpverleners in de psychiatrie de kennis over hoogbegaafdheid vergroten om daarmee de diagnostiek en behandeling van hoogbegaafden binnen de psychiatrie te verbeteren. Het LKPHB deelt kennis, bevordert wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid in de psychiatrie, neemt drempels weg om te praten over hoogbegaafdheid, brengt hulpverleners in de psychiatrie met expertise hoogbegaafdheid in kaart en versterkt hun positie.

Herkenning van begaafdheid

Dubbel bijzonder: uitdagingen en ondersteuningsbehoeften

Kinderen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Vaak worden deze bijzondere begaafde kinderen en jongeren niet als zodanig (h)erkend. Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden en ondersteunen?

Een kant en klaar antwoord daarop is niet mogelijk. Elke situatie en elk kind is anders. Verken daarom welke strategieën succesvol kunnen bijdragen aan een kansrijke ontwikkeling van de talenten van deze kinderen. Bespreek dit regelmatig met het kind en stem dit optimaal af met zijn omgeving. Betrek hierbij in ieder geval ouders, school en medeleerlingen. De gespreksplaat 'De bijzonder begaafde leerling zien, horen, begrijpen en ondersteunen' en de informatie in het bijbehorende thema 'Dubbel bijzonder' kan hierbij helpend zijn.