Opvoeding

Inspiratiebronnen voor ouders

Op dit landelijke platform TalentStimuleren.nl is veel informatie te vinden over begaafdheid, creativiteit en talentontwikkeling. Dit zal de komende periode nog uitgebreid worden en aangevuld worden met meer specifieke informatie voor ouders. Op deze pagina vind je alvast een eerste wegwijzer met inspiratiebronnen voor ouders en naar andere organisaties die iets voor jou als ouder kunnen betekenen.

Voor ouders van een kind met kenmerken van begaafdheid en/of uitzonderlijke talenten kan het een hele zoektocht zijn om een stimulerende ontwikkelomgeving te creëren in de thuissituatie en/of een school te vinden die passend aan kan sluiten op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van hun kind(eren).

Inspiratiebronnen 

 • Ontdek via de themapagina's welke aanpassingen er in het onderwijs mogelijk zijn om (beter) aan te sluiten op de behoeften en mogelijkheden van kinderen met kenmerken van begaafdheid en/of op specifieke talentgebieden en leer meer over de verschillende kennisgebieden om zelf ook meer te weten te komen over begaafdheid en talentontwikkeling   
 • Vind de scholen in jouw regio op de lijst/kaart met scholen en ontdek welk aanbod zij bieden, waaruit blijkt dat zij aandacht besteden aan begaafdheid en talentontwikkeling
  Ben je tevreden over de geboden begeleiding van de school waar je kind nu naar toe gaat? En staat deze school nog niet op deze website vermeld met hun aanbod? Attendeer dan het aanspreekpunt op het gebied van begaafdheid of talentbegeleiding om zich als professional te registreren met een uitgebreid profiel en vervolgens een schoolprofiel aan te maken.  
 • Vind organisaties die met hun expertise en diensten de begeleiding bieden die ondersteunend kan zijn voor de ontwikkeling van jouw kind(eren)  
  Ben je tevreden over de geboden begeleiding van een organisatie die jou als ouder en/of je kind begeleidt? En staat deze organisatie nog niet op deze website vermeld met hun expertise en diensten? Attendeer hen dan om zich als professional te registreren met een uitgebreid profiel en een instantieprofiel aan te maken

Organisaties voor ouders

 

De Koepel Hoogbegaafdheid is het samenwerkingsverband van drie belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden in Nederland (Pharos, HINT Nederland en Choochem). De Koepel is een instrument dat de drie verenigingen bindt op die vlakken waar die binding van belang is en dat bijdraagt aan de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen. De Koepel richt zich alleen op beleidsmatig terrein.

 • Het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid (KRHB) is in 2016 opgericht door de Koepel Hoogbegaafdheid. In dit register kunnen begeleiders van hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die in samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld zijn opgesteld. 

  

Pharos is een oudervereniging voor en door ouders, met actieve regioteams als basis. Pharos vespreidt informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen. Pharos helpt ouders die vragen hebben of zich zorgen maken, kinderen (via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken) en leerkrachten en zorgverleners, door het delen van ervaringsdeskundigheid, regionale ondersteuning, een landelijke dekking en een centrale vraagbaak. Pharos vraagt erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap

 • Iedere Pharosregio organiseert haar eigen activiteiten. Een overzicht, landelijk en per regio, is te vinden via de Pharos website. 

HINT Nederland is een federatie van verschillende regionale HINT verenigingen. HINT probeert, door op lokaal niveau actief mensen en instanties te benaderen, zowel structurele veranderingen te realiseren als individuele gevallen te helpen. HINT Nederland bevordert de samenwerking en uitwisseling van ideeën tussen de regionaal georganiseerde verenigingen: HINT Noord- & Zuid-Holland, HINT Limburg, HINT Noordoost, HINT Noord-Brabant.

 • Per regionaal georganiseerde HINT vereniging worden diverse activiteiten voor ouders en kinderen georganiseerd. Via de website van HINT Nederland vind je meer informatie.

Choochem is een platform voor mensen die te maken hebben met hoogbegaafdheid – in hun eigen leven of in hun omgeving. Je vindt er kennis, verdieping, inspiratie en gelijkgestemden. Choochem wil je vanuit christelijk perspectief ondersteunen in je zoektocht naar hoogbegaafdheid.

 • Choochem organiseert activiteiten voor individuen, ouders en kinderen, zoals kunstlabs, wandelingen, cursussen/trainingen, excursies, groepen met gelijkgestemden en speelmiddagen

Peers4Parents versterkt ouders in de begeleiding van hun kinderen met kenmerken van begaafdheid, zodat zij emotioneel, sociaal, spiritueel, intellectueel en fysiek kunnen groeien waarbij het welbevinden van het hele gezin wordt bevorderd. Peers4Parents bestaat uit een netwerk van betrokken professionals met ruime ervaring en expertise in het begeleiden van begaafde kinderen en (jong) volwassenen. Peers4Parents creëert op verschillende locaties in Nederland mogelijkheden voor ouders om deel te nemen aan Peers4Parents activiteiten en wordt gefaciliteerd door Stichting Webb.

 • Peers4Parents verzorgt onder andere Peers4Parents Programma's, een reeks van 8-10 thembijeenkomsten. Om laagdrempelig kennis te maken met hen, zijn er regelmatig Peers4Parents Experiences. Een actueel overzicht van activiteiten is te vinden op de agenda van de Peers4Parents website. 

 • Bekijk het landelijke netwerk van Peers4Parents Facilitators.

Stichting Hoogbegaafd! verbindt en informeert (ouders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden. 

 • In de online community van Stichting Hoogbegaafd! kun je jouw verhaal delen, anderen spreken of elkaar ondersteunen.
 • De Werkgroep Onderwijs en Broedplaats Jongeren van Stichting Hoogbegaafd! zetten zich actief in voor beter passend onderwijs aan hoogbegaafden. Dit doen ze door events en bijeenkomsten te organiseren, online kennisclips te delen en door gesprekken met de politiek en overheid te voeren. Ook verzorgen zij nazorg voor ouders via het telefonisch spreekuur. Heb je behoefte aan even een luisterend oor, van ouder tot ouder? Neem dan contact op tijdens het telefonisch spreekuur

Stichting iQ+ streeft ernaar de handen van professionals in o.a. onderwijs, gezondheidszorg, overheid en ouders voor het hoogbegaafde kind ineen te slaan. De Stichting brengt professionals en relevante organisaties in kaart en fungeert als wegwijzer voor een ieder die zijn/haar weg wil vinden in alle informatie en kennis rondom hoogbegaafdheid. 

 • Eens in de twee maanden vindt het iQafé+ plaats in Naaldwijk, voor ouders en andere geïnteresserden. Bij een iQafé komt er een spreker om naar te luisteren, om vervolgens onder het genot van een drankje na te praten en ervaringen uit te wisselen.
 • Stichting iQ+ verzorgt ook landelijke activiteiten voor ouders, kinderen of professionals
 
Herkenning van kenmerken van begaafdheid

Profielen van begaafde leerlingen

Begaafdheid kan op verschillende manieren in gedrag tot uiting komen. De persoonlijkheid van ieder kind wordt door ervaring en aanleg beïnvloed. Hoe bijzondere vermogens en talenten zich ontwikkelen, verloopt dus voor iedereen anders. Ook de interactie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke factoren spelen daarin een rol. Deze hangen met elkaar samen en werken op elkaar in. Een genuanceerd perspectief op hoe begaafdheid zich bij een specifiek kind kan uiten, is dus nodig. In gesprek gaan met elkaar, bijvoorbeeld op basis van herkenning in één of meerdere profielen van Betts & Neihart (in een bepaalde context) kan daarbij helpen.

Lees meer over de profielen