Publicaties

Zoeken & filter Zoeken & filter

Hieronder vind je een overzicht van dit type bijdrage. Je kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Ongewild lastig

Een boek waarin verteld wordt wat kinderen met ontwikkelingsstoornissen dagelijks voelen en voor welke problemen ze komen te staan

De pit van pedagogisch vakmanschap

In deze brochure met bijbehorende dvd wordt het basisrepertoire van pedagogisch vakmanschap beschreven

Waarom doet mijn kind zo moeilijk?

Een boek met praktische en wetenschappelijk gefundeerde opvoedingstips om het moeilijke gedrag van kinderen bij te sturen.

Handelingsgericht werken op school

Dit boek beschrijft op heldere wijze en stapsgewijs hoe een intern begeleider handelingsgericht kan werken.

Kansen voor talent

Resultaten en beschrijvingen van good practices van 28 excellentieprojecten (2009-20012).
1 document toegevoegd

Handelingsgericht Werken

Hoe kun je handelingsgericht te werk gaan in een school?

Slim maar...

Help kinderen hun talenten benutten door executieve functies te versterken

Superslim + dyslectisch = onzichtbaar?

Kinderen die zowel hoogbegaafd als dyslectisch zijn, vallen op school niet op: hun scherpe intelligentie en grote woordenschat stellen hen in staat om leesproblemen lange tijd te verbloemen. Tegelijkertijd voorkomt de dyslexie dat...

Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children

Onze meest slimme en meest creatieve kinderen en volwassenen krijgen vaak een onjuiste diagnose waarin hen gedrags- of emotionele problemen worden toegekend, zoals ADHD, Asperger, Bipolaire stoornis, ODD of OCD. Veel van hen krijgen onnodig...

Presteren naar vermogen

Uit dit rapport van de Onderwijsraad (2007) blijkt dat 10% van de leerlingen op de basisschool minder presteert dan te verwachten is, met name op het terrein van taal en rekenen. Vergeleken met andere landen blijkt verder dat met name de...