• Delen
  • Ontmoeten
  • Inspireren

Welkom op
talentstimuleren.nl!

Actueel

Subsidieregeling begaafde leerlingen

Vrijwel alle samenwerkingsverbanden hebben in het voorjaar van 2019 een aanvraag gedaan voor de subsidie Begaafde leerlingen po en vo. De beoordelingscommissie verwacht dat alle aangescherpte plannen in aanmerking komen voor subsidie.

Redactie SLO
Naar Nieuwsoverzicht

Verdieping leerlijn hoogbegaafdheid in Parnassys

Datum: 16 oktober 2019 - 12 februari 2020
Tijd: 13:30 tot 16:30

Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er in samenwerking met de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) het Kader voor ontwikkeling ingevoerd in de module Leerlijnen in ParnasSys. Voor Driestar onderwijsadvies zijn er honderden lessuggesties...

Naar Agenda
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties